"Tęczowy zakątek"

 • "Tęczowy zakątek"

  Kształcenie przez działalność plastyczną jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju i edukacji każdego dziecka. Dlatego też w naszym przedszkolu została wprowadzona innowacja – Program plastyczny „Tęczowy zakątek” opracowany przez mgr Małgorzatę Zborowską.

  Cel główny programu:

  • Usprawnianie ręki dziecka oraz rozwijanie uzdolnień i ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Cele w oparciu o „podstawę programową wychowania przedszkolnego”
  • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
  • Umie wypowiadać się różnymi technikami plastycznymi i przy użyciu elementarnych środków przekazu (takich jak kształt, barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych
  • Wykazuje zainteresowania malarstwem, rzeźbą i architekturą

  Cele organizacji zajęć:

  • Doskonalenie sprawności manualnych
  • Odreagowanie emocji i napięć
  • Rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • Wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji
  • Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych,
  • Przyzwyczajanie do zachowania porządku podczas pracy oraz ostrożnego posługiwania się przyborami
  • Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
  • Inspirowanie działalności plastycznej różnymi czynnikami (literaturą, muzyką, wycieczką itp.)
  • Uczestniczenie dzieci w przygotowaniu materiału do zajęć i sprzątaniu
  • Ocena wytworów własnej działalności oraz próby oceniania prac innych
  • Rozwijanie poczucia estetyki
  • Uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych
  • Dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze
  • Nazywanie podstawowych materiałów plastycznych
  • Rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów)
  • Rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania

  W zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu:

  • Nazywanie podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne
  • Umiejętność wyrażania nastroju w dziełach plastycznych
  • Nazywanie i rozróżnianie niektórych dziedzin sztuki takich jak ceramika, rzeźba, malarstwo
  • Wykonywanie pół przestrzennych oraz przestrzennych prac z wykorzystaniem papieru
  • Wydzieranie różnych kształtów z papieru
  • Malowanie farbami akwarelami
  • Wycinanie, klejenie
  • Rysowanie różnego typu kredkami
  • Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
  • Zapoznanie z tradycjami obchodzonych świąt w ciągu roku
  • Czerpanie radości z własnej twórczości
 • Przedszkole jest to miejsce, w którym dziecko podejmuje samodzielne próby rysowania, malowania, lepienia, wycinania, prowadząc go do przekształcania w tym zakresie otaczającej rzeczywistości, do kształtowania nowych jej form z odpowiedniego materiału plastycznego.

  Program realizowany jest przez dzieci 5 i 6-letnie poprzez zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność technik plastycznych.

  Obserwując dzieci przy pracy nauczyciel będzie mógł stwierdzić jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne i które umiejętności trzeba u nich rozwijać.

  Dzieci będą mieć możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, takich jak:

  • RYSUNEK KREDKĄ LUB PASTELAMI SUCHYMI NA PAPIERZE ŚCIERNYM
  • RYSOWANIE WĘGLEM
  • BATIK NA PAPIERZE
  • METODA PALUSZKOWA
  • MALOWANIE FARBĄ MYDLANĄ
  • MALOWANIE NA CHUSTECZKACH HIGIENICZNYCH
  • MALOWANIE NA WORKU JUTOWYM LUB LNIANYM
  • MALOWANIE NA FILTRACH DO KAWY
  • PUENTYLIZM (POINTYLIZM)
  • KOMPOZYCJE Z PAPIEROWYCH KÓŁ Z ELEMENTAMI TECHNIKI ORIGAMI
  • WYDZIERANKI
  • WOSKOWE OBRAZKI
  • ODLEWY Z GIPSU
  • COLLAGE ZE STRUŻYN KREDEK

  Efekty można zobaczyć na bieżąco w przedszkolnych galeriach.