Wspomaganie Rozwoju

 • Poznaj Zajęcia Wspomagające Rozwój

  • Terapia Pedagogiczna

   Specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju.

  • Psychologia

   Trzy podstawowe obszary terapii psychologicznej: diagnoza, indywidualna terapia, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

  • Zajęcia Logopedyczne

   W naszym przedszkolu dzieci kwalifikowane są na zajęcia logopedyczne na podstawie orzeczenia oraz obserwacji logopedycznej.

  • Terapia NDT-Bobath

   Metoda neurorozwojowa wykorzystywana do pracy z dziećmi z zaburzeniami OUN poprzez hamowanie nieprawidłowych odruchów.

  • Sala Doświadczania

   Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie i wyciszenie, relaks.

  • RSA Biofeedback

   Stymulowanie rozwoju i podnoszenie efektywności edukacyjnej, poprzez zastosowanie multimedialnej formy promowania zdrowia.

  • Terapia Taktylna

   Założeniem jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry poprzez stymulację zmysłu dotyku.

  • Hipoterapia

   Metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej.