Hipoterapia

 • Hipoterapia

  Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej). Oddziałuje jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

  Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy, dlatego warto poznać możliwości i korzyści płynące z obcowania z tymi zwierzętami. Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem.

  Dzięki hipoterapii następuje:

  • Zmniejszenie zaburzeń równowagi
  • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej
  • Zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
  • Zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się
  • Rozwijanie samodzielności
  • Zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości
  • Relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych
 • Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym wzorcem chodu czy po amputacjach.