Terapia Taktylna

 • Terapia Taktylna

  Głównym założeniem terapii taktylnej według S. Masgutowej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry poprzez stymulację zmysłu dotyku.

  • Założeniem tej terapii jest dostarczanie kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych i proprioreceptywnych w taki sposób, by dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców
  • Celem treningu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu oraz regulacja i normalizacja percepcji dotykowej, równoważenie napięcia mięśniowego, wspieranie procesu integracji sensorycznej, aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno–motorycznej, kształtowanie świadomości kinestetycznej
 • Specjaliści Terapii Taktylnej

  • mgr Renata Kotara
   Fizjoterapeuta
   • Fizjoterapia
   • RSA Biofeedback
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
   • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
   • Terapeuta NDT – Bobath