Rekrutacja

  • Rekrutacja do Parafialnego Przedszkola Integracyjnego

    Zapisy dzieci do Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. św. Kingi w Tymbarku oraz na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzimy stale.

    Serdecznie Zapraszamy!