O Przedszkolu

 • Wszystko zaczęło się 1 września 2000 roku

  1 września 2000 r. w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku uroczystą Mszą św. rozpoczęło działalność Parafialne Przedszkole Integracyjne.

  Organizatorem był Ks. Proboszcz Józef Leśniak. Jego wrażliwość oraz otwartość na potrzeby bliźnich były inspiracją do działania na rzecz najbardziej potrzebujących, a szczególnie dzieci specjalnej troski.

 • Miłość Bliźniego Misja Naszego Przedszkola

  Celem wychowawczym Przedszkola jest pełny rozwój Dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

  Chcemy rozbudzić ciekawość świata i ukazać wartość myślenia. Stwarzamy warunki do spełnienia podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa.

 • Otwarta na potrzeby Dziecka Nasza Kadra

  Wspomagamy rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.

  Personel posiada wykształcenie pedagogiczne, które jest systematycznie rozwijane przez uczestnictwo w warsztatach i kursach. Nasza Kadra jest twórcza i otwarta na potrzeby Dzieci.