Kadra

 • Poznaj Naszych Nauczycieli i Opiekunów

  Stwarzamy warunki do spełnienia podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa.
 • Chcemy rozbudzić ciekawość świata i ukazać wartość myślenia.

 • Wspomagamy rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.

  • mgr s. Janina Bąk
   Dyrektor Przedszkola
   • Studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
   • Studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne
   • Studia podyplomowe: Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
  • lic. Natalia Leśniak
   Nauczyciel w grupie 4-latków gr. I
   • Studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
   • Studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
   • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami dziecka
  • lic. Wioleta Podgórna
   Nauczyciel w grupie 5-latków
   • Studia licencjackie: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

    

  • mgr Bożena Kończak
   Pedagog specjalny
   • Filologia polska
   • Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr s. Sara Wróbel
   Nauczyciel w grupie 6-latków
   • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   • Organizacja i zarządzanie oświatą
   • Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • mgr Ewa Górlińska
   Nauczyciel w grupie 6-latków
   • Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
   • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   • Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Anna Filipiak
   Nauczyciel w grupie 3-latków
   • Studia licencjackie: Padagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Studia magisterskie: Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna.
  • mgr Maria Liszka-Duda
   Nauczyciel w grupie 3-latków, Pedagog
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
   • Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
  • mgr Stanisława Fiejtek
   Nauczyciel w grupie 4-latków gr. II
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
   • Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
   • Matematyka
  • mgr Renata Kotara
   Fizjoterapeuta
   • Fizjoterapia
   • RSA Biofeedback
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
   • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
   • Terapeuta NDT – Bobath
  • mgr Monika Cichoń
   Psycholog
   • Studia magisterskie jednolite: Psychologia
   • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
   • Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • mgr Monika Kuc
   Pedagogika Specjalna
   • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
   • Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
   • Wychowanie fizyczne
   • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
   • Dogoterapia
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutovej
   • Logopedia – w trakcie studiów
  • mgr Agnieszka Gaura
   Neurologopeda
   • Studia licencjackie: Logopedia
   • Studia magisterskie: Logopedia
   • Nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego/drugiego
   • Studia podyplomowe: Neurologopedia
  • mgr Magdalena Papież
   Nauczyciel w grupie 5-latków
   • Studia licencjackie: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
   • Studia magisterskie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza i terapia masażu
  • mgr Wojciech Tajduś
   Gimnastyka korekcyjna
   • mgr: Wychowanie fizyczne
   • instruktor gimnastyki korekcyjnej
   • trener UEFA A
  • mgr Ewa Węgrzyn
   Nauczyciel w grupie 4-latków gr. I
   • Studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   • Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika (w trakcie)
  • mgr Katarzyna Drożdż
   Nauczyciel w grupie 4-latków gr. II
   • Studia magisterskie jednolite: Historia
   • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
   • Język angielski – Certificate ESOL Entry Level 3
  • mgr Marian Tajduś
   Zajęcia sportowe
   • mgr: Wychowanie fizyczne
   • trener z licencją UEFA A