Misja

 • Koncepcja pracy naszego przedszkola

  Celem wychowawczym Przedszkola jest pełny rozwój Dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

  Dziecko:

  • Zapewniamy wszechstronny rozwój Dziecka, kształtujemy tolerancję, wrażliwość, wyrozumiałość i otwartość na człowieka, społeczeństwo i świat
  • Wspieramy we wszystkich sferach rozwoju, umożliwiamy integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym, dostrzegamy potrzeby Dziecka
  • Stosujemy metody pracy dostosowane do dzieci niepełnosprawnych, wprowadzamy nowatorskie metody, które umożliwiają stymulacje i rozwój

  Nauczyciel:

  • Nasza Kadra jest twórcza i otwarta na potrzeby każdego Dziecka. Jest nowatorska w swoim działaniu skierowanym na rozwój dzieci
  • Nasi nauczyciele są chętni do współpracy z rodzicami i środowiskiem. Stale i systematycznie rozwijają się i doskonalą warsztat pracy
  • Nasi opiekunowie są mili, życzliwi i empatyczni. Swoją postawą świadczą o wartościach chrześcijańskich oraz postępują w duchu Ewangelii

  Wyposażenie:

  • Przedszkole posiada pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką, oraz nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
  • Sale zajęć wyposażone są w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki. Posiadamy gabinety specjalistyczne i salę gimnastyczną
  • Posiadamy własną kuchnię, serwującą pyszne posiłki. Funkcjonuje również bogato wyposażona biblioteka oraz sala doświadczania świata
 • Chcemy rozbudzić ciekawość świata i ukazać wartość myślenia. Stwarzamy warunki do spełnienia podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa.

  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Wspomagamy rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.