Co nowego w tym miesiącu (4-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 4-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu:

  • My tacy sami a jednak inni
  • Wyprawa do Zoo
  • Wakacyjne podróże
  • Pożegnania nadszedł czas

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – Dziecko:

  • słucha z uwagą treści opowiadania i odpowiada na pytania,
  • szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją,
  • eksperymentuje podczas zabaw z wodą i piaskiem,
  • określa wybrane właściwości fizyczne piasku i wody.
  • wyjaśnia znaczenie słowa przyjaciel,
  • stosuje zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach,
  • wykonuje płynne ruchy zgodnie z rytmem i melodią,
  • omawia wygląd dzieci różnych ras i narodowości, dzieli słowa na sylaby,
  • przelicza na palcach, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej,
  • uważnie obserwuje i słucha poleceń N.,
  • bawi się w ulubione zabawy dzieci wybranych narodowości,
  • poznaje wygląd poncza
  • podaje rozwiązanie zagadki, podaje nazwy zabaw, w które może bawić się latem,
  • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, wypowiada się na temat ich wyglądu,
  • rozpoznaje kształty, dopasowuje cienie wybranych zwierząt do ich kolorowych sylwet.
  • nazywa i wyraża określone emocje,
  • z uwagą słucha i powtarza z pamięci treść wiersza,
  • naśladuje ruchy, dobiera właściwe kolory, kończy rozpoczęty wzór,
  • rysuje linie faliste, stawia kropki.
  • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne,
  • wybiera właściwe obrazki, składa sylwety zwierząt z części, odtwarza liczbę słyszanych elementów, rozpoznaje odgłosy, dokonuje analizy i syntezy sylabowej,
  • przelicza liczbę zwierząt w zakresie czterech, posługując się liczebnikami głównymi, porównuje liczebność dwóch zbiorów, ustala, gdzie jest więcej zwierząt,
  • śpiewa piosenkę, porusza się zgodnie z muzyką, wykonuje układ taneczny.
  • opowiada o swoich wymarzonych wakacjach.
  • zgodnie współpracuje w zespole,
  • wykonuje prawidłowo zadania podczas zabaw przy muzyce,
  • układa obok siebie i liczy przedmioty,
  • określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze,
  • opisuje nadmorski krajobraz,
  • wypowiada się na określony temat,
  • wykonuje pracę za pomocą techniki rysowania pastelami olejnymi,
  • wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku,
  • prawidłowo i świadomie reaguje na ustalone sygnały,
  • łączy elementy ruchu z piosenką.
  • ocenia liczebność zbioru bez liczenia, posługując się pojęciami, dużo – mało,
  • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
  • porusza się we wskazanym przez N. kierunku.
  • odgrywa scenkę, prezentując pozytywny wzorzec zachowania, stosuje zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach,
  • wykonuje według instrukcji pracę plastyczną na zadany temat,
  • koloruje kredkami wskazane fragmenty rysunku.
  • podaje nazwy pór roku, rozpoznaje na obrazku charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku,

   

  II. W TYM MIESIĄCU POZNAMY MIEDZY INNYMI PIOSENKĘ: „Wyścig rowerem” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

  1. Kiedy rowerem pędzę w dal
   i kręcę pedałami,
   koledzy chcą dogonić mnie
   i wtedy się ścigamy.

  Kiedy rowerem pędzę w dal,
  w uszach mi świszcze wiatr.
  Zostawiam z tyłu łąkę, las,
  pozdrawiam każdy kwiat.

  Ref.: Kiedy pędzę na rowerze, hej,
  kiedy pędzę na rowerze, cha,
  kiedy pędzę na rowerze, hu,
  kręcę, ile tchu

  2. Kiedy rowerem pędzę w dal
  i kręcę pedałami,
  koledzy chcą dogonić mnie
  i wtedy się ścigamy.

  Kiedy rowerem pędzę w dal,
  drogę do mety znam.
  przyciskam mocniej, no i znów
  medal ze złota mam.

  Ref.: Kiedy pędzę na rowerze, hej…

   

  III. Wiersz: „Dzieci na Ziemi.” Agaty Widzowskiej

  Na kuli ziemskiej bawią się dzieci
  cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci
  a księżyc mruga oczkiem na niebie
  do wszystkich ludzi, również do ciebie

  Zulu z Afryki chodzi po drzewach
  a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.
  Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,
  na słoniu jeździ Hindus Namoko

  Dzieci się różnią kolorem skóry,
  jednak są dumne ze swej kultury
  i choć w dziwacznych mówią językach,
  pragną się bawić, tańczyć i brykać!

  Inka i Zulu, Bubu, Namoko –
  chcą być kochane, śmiać się szeroko
  jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
  a zamiast wojen mieć tylko święta!

  Niech wam się spełnią wszystkie marzenia –
  tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.