Karate

  • Karate

    Karate jest doskonałą formą kształcenia charakteru i wspomagania rozwoju fizycznego dziecka. Główną zaletą tych zajęć jest poprawa koordynacji ruchowej dziecka. To sport walki połączony z zabawami ruchowymi i ćwiczeniami techniki.