Wiesława Michałkiewicz - zarys twórczości

  • Wiesława Michałkiewicz - zarys twórczości

    Wiesława Michałkiewicz – z wykształcenia pedagog. Autorka wierszy, piosenek oraz muzyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

    Utwory Wiesławy Michałkiewicz opierają się na wnikliwej obserwacji potrzeb, rozterek oraz radości swoich podopiecznych. Piosenki zainspirowane są wyjątkową wrażliwością dzieci oraz ich zdolnością do podejmowania śmiałych ocen otaczającego świata. Wieloletnia działalność edukacyjno-artystyczna, ukierunkowała W. Michałkiewicz na realizację celów dydaktyczno-wychowawczych z zakresu ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem materii ochrony środowiska. Warto nadmienić, iż obecnie trwają przygotowania do publikacji książki w opracowaniu słowno-muzycznym, autorstwa W. Michałkiewicz.