Aktualności 5-latków

 • Aktualnie uczymy się w grupie 5-latków

  Tematy realizowane w miesiącu Kwietniu 2021:

  • Chciałbym być sportowcem
  • Mali strażnicy przyrody
  • Nowinki z wiejskiego podwórka
  • Jestem Polakiem i Europejczykiem

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – Dziecko:

  • Rozpoznaje i nazywa poznane litery alfabetu  (j, ż, h)
  • Uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
  • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
  • Wymienia dyscypliny sportowe
  • Wie, do czego służy stadion
  • Dzieli dowolne słowa na sylaby i głoski
  • Uświadamia sobie konieczność dbania o lasy
  • Rozpoznaje pozytywne i negatywne zachowania wobec przyrody
  • Wyklaskuje rytm, ilustruje piosenkę ruchem
  • Śpiewa piosenkę
  • Wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
  • Segreguje odpady
  • Nie niszczy roślin
  • Prawidłowo wymawia głoski s, sz – w izolacji i w połączeniu z innymi głoskami.
  • Orientuje się w kierunkach na kartce papieru
  • Dzieli swoje imię na sylaby i na głoski
  • Rozpoznaje i nazywa wybrane, charakterystyczne miejsca znajdujące się w jego miejscowości
  • Rozpoznaje godło i flagę Polski
  • Wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski
  • Wymienia wybrane kraje należące do Unii Europejskiej
  • Bawi się przy piosenkach z krajów Unii Europejskiej.
  • Wykonuje różne prace plastyczne
  • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka
  • Rozróżnia i nazywa kolory
  • Naśladuje głosy i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka
  • Tworzy rodziny zwierząt; prawidłowo nazywa ich członków
  • Wymienia produkty pochodzące od zwierząt
  • Wymienia nazwy domów wybranych zwierząt
  • Liczy i posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi – w zakresie dziesięciu

   

  II. W TYM MIESIĄCU POZNAMY MIĘDZY INNYMI:
  PIOSENKĘ – ,,Ochroń ziemię” (sł. I muz. Krystyna Gowik)

  I.
  Mieszkamy na wielkiej kuli.
  Ta kula to nasza Ziemia.
  Dorośli ciągle na tej Ziemi
  chcą wszystko zmieniać.
  Wycinają drzewa,
  śmiecą na leśnej łące,
  czarny dym z kominów leci
  i zasłania słońce.

  Ref.:
  Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
  Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
  Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

  II.
  Gdy wszystkie na świecie dzieci
  zadbają o piękno Ziemi,
  to wszystko skończy się szczęśliwie,
  nic się nie zmieni.
  W ogromnym kosmosie
  Ziemia się nie zgubi,
  gdy ją każdy mały człowiek
  nauczy się lubić.

  Ref.:
  Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
  Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
  Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

   

  III. WIERSZ – ,,Podwórkowa awantura” Teresa Fiutowska

  Kura gdacze, kaczka kwacze –
  goni kurę mokrą raczej.
  Gęś też syczy, kogut pieje.
  Gwałtu! Rety! Co się dzieje?

  Ryczy krowa, świnia kwiczy,
  a indyk się rozindyczył.
  Kot mysz goni, głośno miauczy.
  – Dość awantur! Już wystarczy!

  Tak pies Burek głośno szczeka…
  i już słychać go z daleka.
   Koza meczy:
  – Mee, mee, mee…

  Czego psisko mądrzy się?
  Dla ochłody – wiadro wody
  poleją na głowy, brody!
  Wyszły z mody awantury!
  – A sio, gęsi, a sio, kury!

  Powiedziała, co wiedziała,
  białą brodą pokiwała,
  pochyliła nisko rogi.
  – Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
  Awantura się skończyła,
  bo ta koza groźna była.