Co nowego w tym miesiącu (5-latki)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 5-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (maj 2023):

  Temat – Jestem Polakiem i Europejczykiem
  Temat – Moja miejscowość
  Temat – Na majowej łące
  Temat – Kocham mamę i tatę -Gdzie pracują rodzice?
  Temat – Święto dzieci

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – dziecko:

  • samodzielnie wykonuje pracę z pudełka
  • projektuje wzór dywanu
  • łączy elementy układanki
  • rysuje drogę z domu do przedszkola
  • wyjaśni pojęcia: herb, legenda
  • interesuje się historią swojej miejscowości
  • wykonuje przewrót w przód
  • projektuje herb swojej rodziny
  • tańczy „Grozika”
  • buduje wg własnego pomysłu
  • słucha utworów muzyki poważnej
  • powtarza rytmicznie tekst
  • powtarza wiersz z pamięci
  • dba o czystość najbliższego środowiska
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach
  • rysuje kredkami na określony temat
  • zna rolę wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
  • odpowiada na pytania
  • lepi zwierzęta z plasteliny
  • odpowiada na pytania
  • wnioskuje nt. przyszłości bez drzew
  • prawidłowo powtarza zgłoski
  • rysuje pień drzewa
  • jest spostrzegawcze
  • prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi
  • określa liczebność zbioru
  • sprawnie chwyta i zręcznie rzuca
  • wskazuje drzewa liściaste i iglaste
  • układa drzewa wg wielkości
  • posługuje się w sposób właściwy swoim głosem w zabawie
  • łączy obrazek z cieniem
  • zna sposób powstania papieru czerpanego
  • dostosowuje ubiór do pogody
  • wykonuje określone ruchy i powtarza rymowankę
  • rysuje fale od lewej do prawej strony
  • kończy rozpoczęte zdanie
  • słucha wiersza i odpowiada na pytania
  • buduje logiczne zdania
  • wymieni mieszkańców jeziora
  • śpiewa znaną piosenkę
  • precyzyjnie wycina i układa puzzle
  • sprząta po skończonej zabawie
  • rozpozna flagę Polski
  • słucha utworów muzycznych
  • zna symbole narodowe
  • zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski
  • samodzielnie wykonuje godło Polski
  • dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych
  • koloruje wybrane obrazki miast Polski
  • wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym
  • słucha opowiadania o Europie
  • bawi się przy piosence
  • słucha uważnie opowiadania
  • dopasowuje kraj do flagi
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa
  • reaguje na polecenia nauczyciela
  • samodzielnie wykonuje pracę
  • bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
  • buduje z klocków
  • podaje właściwe wyniki dodawania i odejmowania
  • segreguje wg wielkości
  • jest sprawne ruchowo
  • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
  • bawi się w bezpieczny sposób
  • reaguje na polecenia nauczyciela
  • jest spostrzegawcze
  • stosuje zwroty grzecznościowe
  • mówi fragmenty wiersza z pamięci
  • wykonuje ćwiczenia oddechowe
  • rozpozna postać F. Chopina
  • słucha utworów tego kompozytora 
  • rysuje kredkami na określony temat
  • reaguje na polecenia nauczyciela
  • wykonuje ćwiczenia ruchowe
  • odkodowuje obrazek
  • samodzielnie projektuje i konstruuje
  • słucha uważnie utworów muzyki poważnej
  • z uwaga ogląda zdjęcia
  • wyjaśni znaczenie słowa „stolica’
  • rozpozna i nazwie ważne miejsca i zabytki Warszawy
  • sprawnie rzuca i chwyta przybory
  • utrzymuje prawidłową postawę
  • słucha poleceń nauczyciela
  • śpiewa i tańczy krakowiaczka
  • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
  • odkłada zabawki na miejsce
  • dorysowuje elementy swojego rysunku do koła
  • wypowiada się nt. treści ilustracji
  • mówi wiersz z pamięci
  • rozpoznaje i nazywa poszczególnych mieszkańców łąki
  • prawidłowo korzysta z farb
  • samodzielnie projektuje swoją pracę
  • przestrzega zasad
  • reaguje na polecenia
  • wykonuje masażyk
  • rysuje gąsienicę i ją koloruje
  • dzieli się zabawkami
  • sprząta zabawki po skończonej zabawie
  • wymienia przedmioty określonego koloru
  • interesuje się życiem pszczół
  • wypowiada się nt. zwyczajów i życia pszczół
  • odtwarza podane rytmy
  • bierze aktywny udział w zabawach z opowieści
  • słucha poleceń nauczyciela
  • koloruje obrazek wg kodu
  • bawi się wg własnego wyboru
  • bawi się i tańczy przy znanej piosence
  • uważnie słucha wiersza
  • słucha wiersza o owadach
  • segreguje owady
  • wymieni nazwy dni tygodnia w kolejności
  • bawi się w sposób bezpieczny i właściwy
  • słucha uważnie i przelicza dźwięki
  • opowie o rozwoju motyla
  • współpracuje w grupie
  • nie niszczy zabawek
  • rysuje i koloruje na temat
  • powtarza rymowankę
  • aktywnie ćwiczy
  • odpowiada na pytania związane z treścią wiersza
  • gra na instrumentach
  • precyzyjnie składa koła z papieru tworząc biedronkę
  • dba o porządek w miejscu pracy
  • rysuje drogę pszczoły do ula
  • wie jakie korzyści mamy z łąki
  • śpiewa i bawi się przy piosence
  • tworzy logiczne wypowiedzi
  • nazywa owady mieszkające na łące
  • wykonuje sprawnie wszystkie zadania ruchowe
  • słucha poleceń nauczyciela
  • wskazuje odpowiednie miejsca na kartce
  • śpiewa i bawi się przy piosence
  • posługuje się umiarkowanym głosem
  • rozpoznaje przedmioty po dotyku
  • śpiewa i bawi się przy muzyce
  • wypowiada się nt. zawodów i czynności wykonywanych przez ludzi
  • wypowiada się pełnymi zdaniami
  • rysuje kredkami na określony temat
  • potrafi przegrywać
  • naśladuje czynności
  • składa obrazek w całość
  • zna atrybuty pracy kucharza
  • bawi się wspólnie z innymi dziećmi
  • szanuje zabawki w przedszkolu
  • łączy takie same przedmioty
  • wymieni zawody osób pracujących na wsi
  • zgłasza się do odpowiedzi
  • nazywa maszyny potrzebne rolnikowi i narzędzia ogrodnika
  • tworzy logiczne wypowiedzi
  • naśladuje czynności
  • używa zwrotów grzecznościowych
  • dzieli słowa na sylaby
  • określa położenie przedmiotów
  • segreguje wg określonej cechy
  • jest spostrzegawcze, zwinne, ma dobrą orientację przestrzenną
  • interesuje się otoczeniem
  • wymieni czynności jakie wykonuje fryzjer
  • współdziała w zabawie
  • konstruuje z klocków różne budowle
  • odgaduje zagadki słowne
  • łączy obrazek z cieniem
  • rysuje mazakami na określony temat
  • wypowiada się nt.  swojego wymarzonego zawodu
  • słucha poleceń nauczyciela
  • wypowiada się nt. zawodu fryzjera
  • pomaga innym w czasie sprzątania
  • rozpoznaje kształty figur
  • wypowiada się nt. swojej przyszłości
  • jest zręczne, zwinne i ma dobrą orientację w otoczeniu
  • precyzyjnie rysuje po śladzie
  • koloruje ulubionymi kolorami
  • bawi się zgodnie z innymi
  • nazywa postaci w albumie
  • biega nie potrącając innych
  • wymieni formy spędzania wolnego czasu w domu
  • buduje logiczna zdania
  • czeka na swoja kolej wypowiedzi
  • bawi się ze wszystkimi dziećmi
  • projektuje rysunek dla mamy
  • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
  • wymieni formy spędzania wolnego czasu z rodzicami
  • buduje logiczne, dłuższe zdania
  • określa czy piosenka jest wolna czy szybka
  • odgaduje odgłosy z kuchni
  • wykleja kontury kwiatka plasteliną
  • buduje logiczne zdania
  • wykonuje określone ruchy wg ustalonego kodu
  • nazywa kolory
  • rozwiązuje zadania z dodawania i odejmowania
  • jest zwinne i sprawne ruchowo
  • współdziała z innymi w czasie zabawy
  • naśladuje czynności
  • śpiewa wspólnie z innymi piosenkę
  • pomaga innym w czasie sprzątania
  • dzieli się zabawkami
  • rysuje drogę w labiryncie
  • aktywnie uczestniczy w zabawach porannych
  • słucha uważnie muzyki
  • rytmicznie uderza w dłonie
  • wykonuje ruchy okrężne dłonią
  • rysuje portret swojego taty
  • prawidłowo posługuje się kredkami
  • zachowuje się w bezpieczny sposób na urządzeniach ogrodowych
  • naśladuje pokazane ruchy
  • liczy sylaby w słowach
  • aktywnie uczestniczy w zabawie w kole
  • słucha uważnie opowiadania
  • odpowiada na pytania
  • współdziała podczas ćwiczeń
  • jest samodzielne w szatni
  • tańczy i śpiewa przy rymowance
  • dorysowuje drugą część rysunku

   

  II. Wiersz: : „Zielona planeta” Doroty Kossakowskiej

  Na naszej zielonej planecie
  kwitną kwiaty czerwone,
  latają czarne wrony,
  siedzą zające zmęczone.

  Na naszej zielonej planecie,
  pszczoły ciągle pracują,
  żaby w stawie kumkają,
  jaskółki gniazda budują.

  „Życie w jeziorze” Bożeny Koronkiewicz
  Lubię w jeziorze kąpać się latem,
  nurkować oraz pływać wraz z bratem,
  oglądać rybki wśród wodorostów,
  patrzeć na kaczki koło pomostu.

  Obok łabędzi płynie rodzina,
  w trzcinach się kajak jakiś zatrzymał.
  I spowodował popłoch niemały
  wśród ptaków, które tam się schowały.

  Przy brzegu żaba wesoło skacze,
  czasem pojawi się w wodzie raczek,
  a gdy się słońce chowa za drzewa,
  odgłos komarów wokół rozbrzmiewa.

  Dużo się wody mieści w jeziorze,
  mieszka tu wiele przeróżnych stworzeń,
  można się sporo dowiedzieć o nich.
  ważka usiadła na mojej dłoni.

  III. Piosenka: „Piosenka młodego patrioty” Mała Orkiestra Dni Naszych – słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

  Dziecko to taki patriota mały
  Na co dzień, a nie od święta
  Polską znam flagę i polskie godło
  Hymn ojczysty pamiętam.

  Bo moje miasto, bo moja wioska
  To Polska, to Polska, to Polska!
  A biało czerwone są barwy ulubione
  To Polska, to Polska, to Polska!

  Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
  Więc czekam na geografię
  Uczę się pilnie polskiej historii
  Najlepiej jak potrafię.

  Bo moje miasto, bo moja wioska
  To Polska, to Polska, to Polska!
  A biało czerwone są barwy ulubione
  To Polska, to Polska, to Polska!

  Dziecko to taki patriota mały
  W myślach i czynach przejrzysty.
  Brzydkich wyrazów ja nie używam
  Dbam o język ojczysty.