Co nowego w tym miesiącu (4-latki gr.I)?

 • Aktualnie uczymy się w grupie 4-latków

  Tematy realizowane w bieżącym miesiącu (maj 2024):

  • Temat 1: Moja ojczyzna
  • Temat 2: Moja miejscowość, mój region
  • Temat 3: Łąka w maju
  • Temat 4: Święto rodziców

   

  I. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – Dziecko:

  • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
  • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
  • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci,
  • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
  • rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu,
  • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
  • rozwijanie umiejętności liczenia,
  • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
  • rozwijanie sprawności ruchowej,
  • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę,
  • zapoznanie z legendą o Syrence,
  • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
  • utrwalanie wiadomości na temat Polski,
  • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
  • rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
  • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
  • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
  • utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych,
  • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki,
  • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijanie wyobraźni,
  • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce,
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej.
  • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
  • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
  • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
  • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
  • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
  • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
  • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,
  • rozwijanie orientacji przestrzennej,
  • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
  • rozwijanie mowy,
  • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
  • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych
  • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
  • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
  • rozwijanie pamięci odtwórczej,
  • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,
  • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
  • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
  • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
  • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • rozwijanie uwagi,
  • poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek,
  • zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców,
  • zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu,
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

   

  II. ,,Tu mieszkam” (sł. Edyta Jarząbek, muz. Krzysztof Żesławski)

  1. To jest moje miasto, zna historii wiele
   Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje

  Ref.: Kocham moje miasto,
  Miasteczko czy wieś
  Legendami swymi słynie
  Czy je poznać chcesz?

  2. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję,
  Moich sławnych przodków

  Ref.: Kocham moje miasto…

  3. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem
  Będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.

        Ref.:   Kocham moje miasto…

   

  III. Wiersz: ,,Moja ojczyzna” (autor: Iwona Fabiszewska)

  Kocham moją ojczyznę
  Bo jestem Polakiem
  Kocham Orła Białego
  Bo jest Polski znakiem.

  Kocham barwy ojczyste
  Te biało – czerwone.
  Kocham góry i niziny,
  Każdą Polski stronę.