Dobra Praktyka

  • Dobra Praktyka

    W roku szkolnym 2014/2015 w Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym im. św. Kingi w Tymbarku przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

    Miło nam poinformować, że nasza placówka otrzymała wysokie oceny, a w badanych obszarach z zakresu wymagania: „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” otrzymała ocenę A.

    • Nasze przedszkole jest również przykładem Dobrej Praktyki w zakresie wymagania "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji". Przeczytaj arkusz poniżej:
    • Szczegółowy opis Dobrej Praktyki naszego przedszkola zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pobierz Raport z Ewaluacji Problemowej w pliku PDF:
  • Nasze Przedszkole otrzymało najwyższą ocenę od Małopolskiego Kuratorium Oświaty.